Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1997, vol. 11, iss. 1

Image
Year
1997
Publication year
1997
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-1708-2
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 11 (1997) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R2.