Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1998, vol. 12, iss. 1

Image
Year
1998
Publication year
1998
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-2010-5
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 12 (1998) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R3.