Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1996, vol. 10, iss. 1

Image
Year
1996
Publication year
1996
ISSN
1211-4979
ISBN
80-210-1420-2
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 10 (1996) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada R, germanistická jako číslo R1.