Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1992, vol. 8, iss. 1

Image
Year
1992
Publication year
1992
ISSN
0068-2705
ISBN
80-210-0544-0
Note
  • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 8 (1992) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada K, germanisticko-anglistická jako číslo K14.