Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám

Variant title
Funktionen der tschechischen Bänkellieder unter Berücksichtigung ihrer slawischen Parallelen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. [165]-185
Extent
[165]-185
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document