Konstrukce poetiky jako svár "chaosu" a "násilí"? : (Jakobsonovy základy českého verše a metoda literárního dějepisu)

Variant title
Konstruktion der Poetik als Streit zwischen "Chaos" und "Gewalt"? : (Jakobsons Grunzüge des tschechischen Verses und die Methode der Literaturgeschichte)
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 45, iss. D43, pp. [127]-136
Extent
[127]-136
  • ISSN
    0231-7818
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document