Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického

Title: Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického
Variant title:
  • Жанровое развитие угро-финской поэзии в древний предфеодальный период с точки зрения генологическо-типологической
    • Žanrovoje razvitije ugro-finskoj poèzii v drevnij predfeodal'nyj perod s točki zrenija genologičesko-tipologičeskoj
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. [41]-49
Extent
[41]-49
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.