Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku

Title: Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku
Variant title:
  • Keramik vom Typus Retz-Křepice-Bajč im mitteldanubischen Raum und Probleme ihrer Ursprung
    • Keramika tipa Retz-Křepice-Bajč [i.e. Retz-Kršepice-Bajč] v central'noj časti pridunajskoj oblasti i problemy jeje vozniknovenija
  • Керамика типа Ретз-Кржепице-Байч [i.e. Ретз-Кршепице-Байч] в центральной части придунайской области и проблемы ее возникновения
    • Keramika tipa Retz-Křepice-Bajč [i.e. Retz-Kršepice-Bajč] v central'noj časti pridunajskoj oblasti i problemy jeje vozniknovenija
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [25]-33
Extent
[25]-33
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.