Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1991, vol. 40, iss. E36

Image
Year
1991
Publication year
1994
ISSN
0231-7915
ISBN
80-210-0887-3
Články
Page Title
[7]-22 Bibliografický soupis prací prof. Antonína Bartoňka Urbanová, Daniela | pdficon
[23]-27 K možnostem identifikace jevů duchovního života v archeologických pramenech Podborský, Vladimír | pdficon
[29]-34 Ovčarovo (Thrakien) und Kissonerga (Zypern) Hošek, Radislav | pdficon
[35]-39 The coming of the Greeks and the formation of the Greek nation : an archaeological perspective Bouzek, Jan | pdficon
[41]-44 Das griechische Kasussystem Kurzová, Helena | pdficon
[45]-48 Stilistisch-lexikalische Bemerkungen zur letzten Schrift des Sextos Empirikos Janáček, Karel | pdficon
[49]-58 Valenční využití latinského ablativu ve větných strukturách Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
[59]-62 Několik dokladů "elementární příbuznosti" Karlíková, Helena | pdficon
[63]-72 Ze staroslověnské syntaxe: kongruence v osobě Večerka, Radoslav | pdficon
[75]-79 Die Wiedergabe der Gräzismen in den ältesten tschechischen Bibeltexten Vintr, Josef | pdficon
[81]-86 Etymologická analýza lexikálního pole 'ruka' - 'noha' Peňáz, Petr | pdficon
[87]-94 K některým projevům vlivu antických jazyků na ruštinu a češtinu Žaža, Stanislav | pdficon
[95]-98 Die Vorgeschichte von tschech. bohatýr "Held" : ein Beispiel für Fernentlehnung von Titeln Knobloch, Johann | pdficon
[99]-107 Sofistika a její interpretace Cetl, Jiří | pdficon
[109]-114 Prológy Aristofanových komedii Okál, Miloslav | pdficon
[115]-119 Vztah románu Achillea Tatia ke komicko-realistickým románům Bartoňková, Dagmar | pdficon
[121]-127 Konsolace od antiky do středověku : genologický pokus Nechutová, Jana | pdficon
[129]-139 Position of the ancient Macedonian language and the name of the contemporary Makedonski Ilievski, Petar Hr. | pdficon
[141]-[146] Les marbres grecs les plus anciens dans les collections tchèques Frel, Jiří; Pardyová, Marie | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[143]-144 [Carvalho, Paulo de. Nom et declinaison] Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
145 [Antologia anegdoty antycznej. Přel. Jerzy Łanowski] Bartoňková, Dagmar | pdficon
145-148 [Canfora, Luciano. Storia della letteratura greca] Bartoňková, Dagmar | pdficon
148-149 [Łanowski, Jerzy. Literatura Grecji starożytnej w zarysie] Bartoňková, Dagmar | pdficon
149-151 [Fusillo, Massimo. Il romanzo greco: polifonia ed eros] Bartoňková, Dagmar | pdficon
151-154 [Gentili, B., Simonetti, M.; Pasoli, E. Storia della letteratura latina] Bartoňková, Dagmar | pdficon
155-158 [Conte, Gian Biagio. Letteratura latina] Bartoňková, Dagmar | pdficon
158-159 [Menandros. Sentenzen] Češka, Josef | pdficon
159-162 [Demandt, Alexander. Die Spätantike: römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565 n. Chr.] Češka, Josef | pdficon
162-163 [Fronto, Marcus Cornelius. M. Cornelii Frontonis Epistulae: schedis tam editis quam ineditis Edmundi Hauleri. Iterum edidit Michael P. J. van den Hort] Češka, Josef | pdficon
163-164 [Censorinus. Betrachtungen zum Tag der Geburt "De die natali": mit deutscher Übers. und Anmerkungen von Klaus Sallmann] Češka, Josef | pdficon
165 [Gärtner, Hannelore. Kleines Lexikon der griechischen und römischen Mythologie] Češka, Josef | pdficon
165-166 Československá studia o antickém světě, jazyce a kultuře v bibliografických přehledech vydaných v zahraničí Češka, Josef | pdficon
166-167 [Langosch, Karl. Mittellatein und Europa: Einführung in die Hauptliteratur des Mittelalters] Nechutová, Jana | pdficon
167-168 [Tříška, Josef. Předhusitské bajky] Nechutová, Jana | pdficon