Neolitické sídliště Lesůňky II, okres Třebíč

Variant title
Neolithische Siedlung Lesůňky II (Kreis Třebíč)
Неолитическое поселение Лесунькы II (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 281-287
Extent
281-287
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document