Raně reformní prvky v "Apologii" Konráda Waldhausera

Variant title
Frübe Reformansatze in der "Apologie" Konrads von Waldhausen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. [241]-248
Extent
[241]-248
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document