[Bożek, Mieczysław. Ostatnia komedia rzymska: Querolus]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 318-319
Extent
318-319
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bożek, Mieczysław. Ostatnia komedia rzymska: Querolus. Wrocław - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. 107 s.
Document