Další lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku

Variant title
Other localities with Moravian painted ware of earlier stage in the vicinity of Brno
Дальнейшие местонахождения с моравской расписной керамикой древнего периода в окрестностях г. Брно
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Černá, Vidoslava (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. [9]-56
Extent
[9]-56
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document