[Hlaváček, Ivan. Úvod do latinské kodikologie]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 320-321
Extent
320-321
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hlaváček, Ivan. Úvod do latinské kodikologie: určeno pro posl. fak. filozof. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 142 s.
Document