Vývoj polních plodin a plevelu v CSSR od neolitu po středověk

Variant title
Entwicklung der Feldfrüchte und Wucherpflanzen auf dem Gebiete der CSSR vom Neolithikum bis zum Mittelalter
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. [179]-184
Extent
[179]-184
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document