Úvaha nad zemědělstvím mladší doby pravěké na Moravě

Variant title
Beitrag zur Problematik der landwirtschaftlichen Produktion in der jüngeren Vorzeit Mährens
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. [185]-190
Extent
[185]-190
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document