Anthropologische Bearbeitung menschlicher Überreste aus der Versuchsgrabung von Prosiměřice

Variant title
Antropologické zpracování kosterních pozůstatků z Prosiměřic
Антропологическая оценка погребений из окрестностей села Просимержице
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [55]-60
Extent
[55]-60
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document