Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo

Title: Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo
Variant title
Seltener Fund einer Mehrfachen Bestattung in einer Siedlungsgrube der älteren Bronzezeit in Těšetice-Kyjovice, Bez. Znojmo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. [15]-57
Extent
[15]-57
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language