[Legenda, její funkce a zobrazení: příspěvky z mezioborových setkání konaných 29.října a 10.prosince 1991. I., Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti. II., Proměny zobrazení legendárního hrdiny (od antických héroů až po barokní světce). III, Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. V., Sémiotika atributů světců]

Title: [Legenda, její funkce a zobrazení: příspěvky z mezioborových setkání konaných 29.října a 10.prosince 1991. I., Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti. II., Proměny zobrazení legendárního hrdiny (od antických héroů až po barokní světce). III, Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. V., Sémiotika atributů světců]
Author: Baginová, Olga
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 237-239
Extent
237-239
  • ISSN
    0231-7915
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Legenda, její funkce a zobrazení: příspěvky z mezioborových setkání konaných 29.října a 10.prosince 1991. I., Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti. II., Proměny zobrazení legendárního hrdiny (od antických héroů až po barokní světce). III, Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. V., Sémiotika atributů světců. Praha: Ústav pro klasická studia ČSAV, 1992. 96 s.