[Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)]

Title: [Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)]
Author: Baginová, Olga
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 233-234
Extent
233-234
  • ISSN
    0231-7915
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia). Praha: Historický ústav AV ČR, 1992. 153 s. Práce Historického ústavu ČAV. Ř. A, Monographia, ISSN 0862-7088; Sv. 4. ISBN 80-85268-11-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.