Neolitická kamenná industrie z Těšetic-Kyjovic

Variant title
Neolithische Steinindustrie aus Těšetice-Kyjovice
Неолитические каменные изделия из Тешетиц-Кийовиц
Contributor
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [95]-109
Extent
[95]-109
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document