Ke klasifikaci významu ornamentace moravské malované keramiky

Variant title
Zur Klassifikation und Bedeutung der Ornamentierung der mährischen bemalten Keramik
Относительно классификации и значения орнаментации моравской расписной керамики
Contributor
Krhoun, Mečislav (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [43]-67
Extent
[43]-67
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Dekor na keramice MMK je vedle estetických hodnot také zdrojem mnoha informací, významných pro historické závěry o neolitické zemědělské společnosti. Je tedy třeba přistupovat k problematice ornamentace s vědomím jejího primárního a sekundárního významu. Příspěvek je rozdělen do tří částí: I. část je věnována teoretickým otázkám ornamentace. Vedle přehledu dosavadního přístupu k problémům výzdoby MMK (a okrajově též k výzdobě neolitické malované keramiky vůbec) je uvedena současná metoda analýzy dekoru MMK. II. část obsahuje rozbor ornamentace, provedený z velké části na materiálu z lokality TěSetice-Kyjovice, okr. Znojmo (analýzy jednotlivých abstrakcí dekoru následují ve stejném pořadí jako v Numerickém kódu MMK, připravovaném k publikaci). III. část zahrnuje pokus o interpretaci historického významu ornamentace.
Document