Von der Spätantike zum frühen Mittelalter : (1500 Jahre vom sogen. Ende des Altertums)

Title: Von der Spätantike zum frühen Mittelalter : (1500 Jahre vom sogen. Ende des Altertums)
Variant title
Od pozdní antiky k ranému středověku : (1500 let od tzv. konce starověku)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [251]-267
Extent
[251]-267
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language