Úřední termíny pro správu provincií v Theodosiově kodexu

Title: Úřední termíny pro správu provincií v Theodosiově kodexu
Variant title
Die Verwaltung der Provinzen im Codex Theodosianus
Управление провинциями в кодексе Феодосия
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Rybnikář, František (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [239]-250
Extent
[239]-250
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license