Nové lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku

Title: Nové lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku
Variant title
Neue Lokalitäten mit mährischer bemalter Keramik der älteren Stufe im Gebiet von Brno
Новые местонахождения с моравской расписной керамикой древнего периода в окрестностях г. Брно
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [27]-66
Extent
[27]-66
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license