Eneolitické výšinné sídliště u Oslnovic (okres Znojmo)

Title: Eneolitické výšinné sídliště u Oslnovic (okres Znojmo)
Variant title
Die äneolithische Höhensiedlung bei Oslnovice (Kr. Znojmo)
Энеолитическое поселение на возвышенности вблизи Ослновиц (район Зноймо)
Author: Rakovský, Ivo
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hrubá, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 277-279
Extent
277-279
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license