[Stabryła, Stanisław. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej]

Title: [Stabryła, Stanisław. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 301-303
Extent
301-303
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Stabryła, Stanisław. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej. Wrocław: Ossolineum, 1974. 207 s.