První archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad na Moravě : (příspěvek k dějinám moravské archeologie)

Title: První archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad na Moravě : (příspěvek k dějinám moravské archeologie)
Variant title
Erste archäologische Ausgrabungen der mittelalterlichen Wüstungen in Mähren : (ein Beitrag zur Geschichte der mährischen Archäologie)
Первые археологические исследования средневековых поселений в Моравии : (к истории моравской археологии)
Contributor
Petrov, E. (Translator of Summary)
Stöckleinová, Lenka (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [177]-192
Extent
[177]-192
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license