Príspevok k vystihnutiu niekotorých sídliskových zákonitostí v mladšej dobe bronzovej

Variant title
Ein Beitrag zur Erfassung einiger Siedlungsgesetzmässigkeiten in der jüngeren Bronzezeit
Author: Paulík, Jozef
Contributor
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 291-298
Extent
291-298
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document