Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic

Title: Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic
Variant title:
  • Антропологический анализ скелетных останков юного воина эпохи Великой Моравии из с. Боршицы при Бухловицах
    • Antropologičeskij analiz skeletnych ostankov junogo voina èpochi Velikoj Moravii iz s. Boršicy pri Buchlovicach
Contributor
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [85]-86
Extent
[85]-86
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V předcházející práci i ve zprávě o archeologických výzkumech v Boršicích uvádí prof. Kalousek objev kostrového hrobu, který přisuzuje mladému bojovníku a datuje podle průvodního hrobového inventáře do doby staroslovanské. Vzhledem k tomu, že jde o materiál z hlediska anthropologického stále cenný, zabývám se jeho podrobnějším posouzením.