Nová naleziště únětické kultury v Újezdě a v Branišovicích

Title: Nová naleziště únětické kultury v Újezdě a v Branišovicích
Variant title:
  • Новые местонахождения унетицкой культуры близ с. Уъезд [i.e. Уезд] и Бранишовицы
    • Novyje mestonachoždenija unetickoj kul'tury bliz s. U"jezd [i.e. Ujezd] i Branišovicy
  • Neue Fundorte der Aunjetitzer Kultur in Újezd und Branišovice
    • Novyje mestonachoždenija unetickoj kul'tury bliz s. U"jezd [i.e. Ujezd] i Branišovicy
Contributor
Masařík, Zdeněk (Translator of Summary)
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [5]-22
Extent
[5]-22
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci výzkumných prací prehistorického ústavu Brněnské university provedl autor v roce 1957 několik drobných záchranných výzkumů, z nichž dobré výsledky přinesl zejména výzkum v Újezdě a v Branišovicích. Vzhledem k tomu, že v obou případech jde o objev nových lokalit a že v obou byly prokopány sídlištní objekty únětické kultury, kterých bylo dosud řádně prozkoumáno nevelké množství, zasluhují výsledky obou záchranných akcí zveřejnění. Pozůstatky lidských kostí zachráněné při výzkumu v Újezdě zpracovala dr. A. Lorencová z anthropologického ústavu Brněnské university a výsledky své práce zveřejnila v článku "Anthropologické zpracování kosterního materiálu z Újezda z doby únětické" ve SbFFBU E III (1958), str. 22-26. Zvířecí kosti získané při výzkumech určil dr. R. Musil z paleontologického oddělení Moravského musea v Brně. Pokládám za svou1 milou povinnost poděkovat oběma jmenovaným, kteří se na zpracování nálezů podíleli a jejichž závěrů je v této práci použito.