[Skrzypek, Józef. Studia nad pierwotnym pograniczem polsko-ruskim w rejonie Wołynia i grodów Czerwieńskich ; Persowski, Franciszek. Studia nad pograniczem polsko-ruskim w 10-11 wieku]

Title: [Skrzypek, Józef. Studia nad pierwotnym pograniczem polsko-ruskim w rejonie Wołynia i grodów Czerwieńskich ; Persowski, Franciszek. Studia nad pograniczem polsko-ruskim w 10-11 wieku]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 376
Extent
376
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Skrzypek, Józef. Studia nad pierwotnym pograniczem polsko-ruskim w rejonie Wołynia i grodów Czerwieńskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. 176 s.
Persowski, Franciszek. Studia nad pograniczem polsko-ruskim w 10-11 wieku. Wyd. 1. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1962. 151 s., 1 mp. na vol. listě.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.