Θεός a Θεοί u Xenofana z Kolofónu

Title: Θεός a Θεοί u Xenofana z Kolofónu
Variant title:
  • Θεός und Θεοί bei Xenophanes von Kolophon
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [61]-69
Extent
[61]-69
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.