Testamenty našich nižších duchovních feudálů do roku 1310

Title: Testamenty našich nižších duchovních feudálů do roku 1310
Variant title:
  • Die Testamente der niederen geistlichen Feudalen in Böhmen bis zum Jahre 1310
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [287]-301
Extent
[287]-301
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jak z nadpisu článku plyne, míním tu navázat na svou soubornou studii z r. 1956 o listinách našich nižších duchovních feudálů. Ve smyslu časovém půjde o jisté (zajisté nepodstatné) její rozšíření ještě i na období korutanské, ve smyslu věcném naopak o velmi podstatné zúžení jen na testamenty těchto feudálů, tedy na skupinu listin určitého obsahu. Právě takových omezení je však třeba, má-li se ústrojně, to jest diplomaticky, dospět časem k plnému překlenutí rozdílu mezi obsahem a formou diplomatického materiálu, jež je jedním z hlavních předpokladů celého dalšího rozvoje diplomatické medievalistiky. Testamenty, o něž jde, tvoří skupinu snadno přehlednou - zachovalo se jich jen sedm - a nadto ještě typickou. Jsou také (možno říci) před jinými listinami jak pro svou formu, tak pro svůj obsah blízké (kromě jiného především i jako pramen dějin středověké kultury u nás) vědecké specialisaci badatele, jemuž má být podán tento sborník. A na to bych tu chtěl položit zvláště důraz.