Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo

Title: Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo
Variant title
Körpergrab H11 der Kultur mit Linearbandkeramik von der neolithischen Siedlung bei Těšetice-Kyjovice, Bez. Znojmo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 103-126
Extent
103-126
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language