Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic

Title: Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic
Variant title
The grave H12 with stroke-ornamented ware and red colouring in Těšetice-Kyjovice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 127-141
Extent
127-141
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language