Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens

Title: Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens
Variant title
Středověké kamenné stavby ve venkovském prostředí na jihozápadní Moravě
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 83-88
Extent
83-88
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language