[Antické novely]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 196-197
Extent
196-197
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Antické novely. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 215 s. Světová knihovna.
Document