[Procházka, Vladimír. Velkomoravská říše a vývoj politické organisace u slovanských národů: (právněhistorický příspěvek k pracím u příležitosti 1100. výročí slovanské mise)]

Title: [Procházka, Vladimír. Velkomoravská říše a vývoj politické organisace u slovanských národů: (právněhistorický příspěvek k pracím u příležitosti 1100. výročí slovanské mise)]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 192-193
Extent
192-193
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Procházka, Vladimír. Velkomoravská říše a vývoj politické organisace u slovanských národů: (právněhistorický příspěvek k pracím u příležitosti 1100. výročí slovanské mise). Právník, 1963, roč. 102, č. 10. s. 775-793.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.