[Rosen-Przeworska, Janina. Tradycje celtyckie w obrzędowości Protosłowian]

Title: [Rosen-Przeworska, Janina. Tradycje celtyckie w obrzędowości Protosłowian]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 191
Extent
191
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Rosen-Przeworska, Janina. Tradycje celtyckie w obrzędowości Protosłowian. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. 291 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.