Středověká keramika ve sbírkách Prehistorického ústavu University J.E. Purkyně v Brně

Variant title
[Die mittelalterliche Keramik in den Sammlungen des Instituts für Vorgeschichte und Frühgeschichte der J.E. Purkyně-Universität in Brno
Средневековая керамика в коллекциях Института по преистории [i.e. предыстории] и протоистории Университета Я.Э. Пуркыне в Брно
Author: Michna, Pavel
Contributor
Turnwald, K. (Translator of Summary)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 139-141
Extent
139-141
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document