Spektrální analýza a metalografický rozbor laténských nálezů z Bezkova

Variant title
Spektral- und metalographische Analyse latenischer Funde aus Bezkov (Bez. Znojmo)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 131-133
Extent
131-133
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document