Nové výšinné sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Sedlece, okr. Třebíč

Title: Nové výšinné sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Sedlece, okr. Třebíč
Variant title
Eine neue Höhensiedlung des Volkes mit mährischer bemalter Keramik bei Sedlec, Kr. Tebíč
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 161-162
Extent
161-162
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language