[Kotalík, František. Ras Šamra - Ugarit: studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním]

Title: [Kotalík, František. Ras Šamra - Ugarit: studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 187-190
Extent
187-190
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kotalík, František. Ras Šamra - Ugarit: studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1955. 160 s.