[Sláma, Jiří. Československá literatura o slovanských starožitostech za léta 1945-1961]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [235]
Extent
[235]
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Sláma, Jiří. Československá literatura o slovanských starožitostech za léta 1945-1961. Praha: Archeologický ústav ČSAV, 1966. 2 sv. Archeologické studijní materiály; IV.
Document