[Špaňár, Július; Kettner, Emanuel. Latinčina: pre 1.-3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. 256-257
Extent
256-257
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Špaňár, Július; Kettner, Emanuel. Latinčina: pre 1.-3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl. 3. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1965. 468 s.
Document