Typy slovanských sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska

Variant title
Zur Typologie der slawischen Siedlungsobjekte in Břeclav-Pohansko
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [81]-132
Extent
[81]-132
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document