Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav)

Title: Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav)
Variant title:
  • Позднегалштатская [i.e. Позднегальштатская] полуземлянка из с. Подивин, р. Бржецлав
    • Pozdnegalštatskaja [i.e. Pozdnegal'štatskaja] poluzemljanka iz s. Podivin, r. Bržeclav
  • Ein Siedlungsobjekt der jüngeren Hallstattzeit aus Podivín, Bez. Břeclav
    • Pozdnegalštatskaja [i.e. Pozdnegal'štatskaja] poluzemljanka iz s. Podivin, r. Bržeclav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 130-135
Extent
130-135
Type: Review
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.