Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav)

Variant title
Позднегалштатская [i.e. Позднегальштатская] полуземлянка из с. Подивин, р. Бржецлав
Ein Siedlungsobjekt der jüngeren Hallstattzeit aus Podivín, Bez. Břeclav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 130-135
Extent
130-135
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document