Bildnis des Jan de Werth von Harmen de Bye

Title: Bildnis des Jan de Werth von Harmen de Bye
Variant title
Podobizna Jana de Werth od Harmena de Bye
Author: Machytka, Lubor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2000, vol. 49, iss. F44, pp. [7]-11
Extent
[7]-11
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Doz. PhDr. Lubomír Slavíček zum 50. Geburtstag