Figurativní abstrakce versus abstraktní figurace : Kandinského abstraktní divadelní syntézy, fotodynamismus bratrů Bragagliových a jejich rozostřená projekce lidské bytosti

Title: Figurativní abstrakce versus abstraktní figurace : Kandinského abstraktní divadelní syntézy, fotodynamismus bratrů Bragagliových a jejich rozostřená projekce lidské bytosti
Variant title:
  • Abstraction figurative versus figuration abstraite : les synthèses théâtrales abstraites de Kandinsky, le photodynamisme des frères Bragaglia et leur projection floue de l'être humain
Author: Vacková, Lada
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, vol. 48, iss. F43, pp. [49]-56
Extent
[49]-56
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.